Seuraorganisaation toiminta

6. Seuraorganisaation toiminta

6.1. Seuran toimintaan vaikuttavat lait, asetukset ja määräykset

Yhdistyslaki

Yhdistyslaki asettaa tiukat vaatimukset seuran hallinnon ja kirjanpidon toteutukselle. Seuran omat säännöt muutettiin 2020 vastaamaan yhdistyslain vaatimuksiin esimerkiksi etäkokousten järjestämiseksi.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141325

Kokoontumislaki

https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990530

Vakuutukset


Teosto & Gramex 2021

https://www.olympiakomitea.fi/olympiakomitea/jasenpalvelut/edut-sopimukset-liitoille-seuroille/musiikin-julkinen-esittaminen/

6.2. Vuosikello

Budokan vuosikello

6.3. Seuran sääntömääräiset kokoukset ja niistä tiedottaminen

Seuran säännöt määrittelevät seuran kokousten tarkan sisällön sekä aikataulun ja toimintatavat niihin kutsumiseen. Tässä kuvataan vuoden 2021 suunnitelmat kokousten järjestämiseksi.

Syyskokous

Seuran johtokunta on jätetty tarkoituksellisesti hyvin pieneksi, ettei tarvitse sitouttaa jäseniä tehtäviin joita he eivät välttämättä tahdo. Syyskokoukseen toivotaan runsasta osallistumista, että johtokunnalle saadaan riittävä kannatus. Seuran viestintävastaava laatii kutsun seuran nettisivuille, josta se sitten linkataan seuran facebook-sivulle sekä suomisportiin jäsenille.

Johtokunnan järjestäytymiskokous

Kevätkokous

6.4. Jäsenistön oikeudet ja velvollisuudet

Alle 7v. jäsenet

 • Liittymisoikeus perhejudoon vanhemman kanssa tai junnujudoon yksin

 • Velvollinen noudattamaan seuran sääntöjä, sekä sovittuja yhteisiä pelisääntöjä

7-15v. jäsenet

 • Liittymisoikeus junioreiden perus- tai jatkokurssille

 • Velvollinen noudattamaan seuran sääntöjä, sekä sovittuja yhteisiä pelisääntöjä

Yli 15v. jäsenet

 • Liittymisoikeus aikuisten perus- tai jatkokurssille

 • Äänioikeus seuran kokouksissa

 • Osallistumisoikeus judoliiton kilpailuihin, koulutuksiin ja tapahtumiin

 • Velvollinen noudattamaan seuran sääntöjä, sekä sovittuja yhteisiä pelisääntöjä

6.5. Kiitoskulttuuri ja yhteisöllisyyden kehittäminen seurassa

6.6. Sidosryhmätyöskentely

 • liikunnan aluejärjestö

 • urheiluakatemia

 • lajiliitto

 • kunta

 • muut seurat

 • muut yhdistykset

 • oppilaitokset

 • varhaiskasvatus

 • yhteistyöyritykset

6.7. Viestintä

 • Mikä on toimintamme tarkoitus?

 • Millaiset arvot toimintaamme johtaa?

 • Mitkä ovat tavoitteemme?

 • Mitä haluamme kertoa yhdistyksestämme jäsenille ja muille?

6.7.1. Sisäinen viestintä

 • Mitkä ovat sisäisen viestinnän kanavat ja ryhmät?

 • Kuka vastaa minkäkin ryhmän viestinnästä?

 • Millaisista asioista viestitään missäkin ryhmissä?

 • Sisäiselle viestinnälle on määritelty raamit ja pelisäännöt.

6.7.2. Ulkoinen viestintä

 • Missä kanavissa viestitään ja kuka vastaa minkäkin kanavan päivittämisestä?

 • Millaista viestiä missäkin kanavassa välitetään ja kuinka usein?

 • Seuran some-viestinnän säännöt ovat kaikkien somettajien tiedossa, esim. valokuvien julkaisemiseen tai postausten sisältöön liittyen

 • Seuran kotisivut ovat ajan tasalla, sillä sieltä etsitään useimmiten tietoa toiminnasta:

  • Mitä on tarjolla?

  • Mitä maksaa?

  • Miten pääsee mukaan?

  • Keneen olla yhteydessä?

6.7.3. Kriisiviestintä

6.8. Koulutustoiminta

 • Millaista sisäistä koulutusta seura järjestää?

 • Miten hyödynnetään aluejärjestöjen ja lajiliiton koulutuksia?

 • Miten kouluttautuminen kustannetaan?

 • Millä perusteella toimijat pääsevät koulutuksiin?

6.9. Toiminnan arviointi

Toimintaa mitataan ja arvioidaan vuosittain pyytämällä sekä harrastajia että seuratoimijoita täyttämään Olympiakomitean seuratoiminnan palautekyselyn. Palautteet puretaan junioreiden vanhempien kanssa esim. vanhempainillassa, ja palautteiden pohjalta toimintaa kehitetään vuosittain.

6.10. Tähtiseuratoiminta ja muut toiminnan laatujärjestelmät

Seuran judojaos aloitti 27.11.2020 Lasten ja nuorten tähtiseurahankkeen. Tämän hankkeen tavoitteena on saavuttaa tähtiseura-status vuoden 2021 loppuun mennessä. Tämä toimintakäsikirja sekä muut seuran ja jaoksen toimintaa kuvaavat ja ohjaavat dokumentit ovat hankkeen tuotoksia.