Organisaatio ja tehtävät

5. Organisaatio ja tehtävät

5.1. Johtokunta roolit ja tehtävät

Puheenjohtaja (2023 Juha Laine, erovuorossa 2024)

 • Johtaa johtokuntaa

 • Yhteiskuntasuhteet

 • Seuraa seurastrategian toteutumista

Varapuheenjohtaja (2023 ??, erovuorossa ??)

 • Toimii puheenjohtajana, kun varsinainen puheenjohtaja on estynyt

Sihteeri (2023 ??, erovuorossa ??)

 • Pitää johtokunnan kokouksien pöytäkirjaa ja toimittaa sen asianomaisille

 • Sisäinen viestintä

 • Koko seuran jäsenrekisterin hoito

 • Tilastojen kerääminen ja ylläpito

Taloudenhoitaja (2023 ??, erovuorossa ??)

 • Vastaa koko seuran kirjanpidosta ja taseen tekemisestä

 • Taloudellinen neuvonanto

 • Talouden seuranta

Aikidojaoksen yhteyshenkilö (??)
Escrimajaoksen yhteyshenkilö (2023 Hannu Maunula)
Judojaoksen yhteyshenkilö (2023 Juha Laine)

 • Toimii johtokunnassa

 • Esittää jaoksen asiat johtokunnalle ja päinvastoin

Varsinainen jäsen (2023 ??, erovuorossa ??)

 • On mukana päätöksenteossa

Varajäsen (2023 Tommi Tuomala, erovuorossa ??)
Varajäsen (2023 Matias Purtanen, erovuorossa ??)

 • Korvaa estyneen tai kesken kauden eronneen johtokunnan jäsenen

Toiminnantarkastajat

 • Henna Kivelä (2023)

 • Varatoiminnantarkastaja Mari Saaranluoma (2023)

5.2. Seuran toimihenkilöt

Judojaoksen roolit

Taloudenhoitaja (2023 ??)

 • Taloudenhoito ja tositteiden litterointi

 • Hallinnoi jaoksen pankkitiliä

 • Hoitaa verotukseen liittyvät asiat

 • Vastaa johtokunnalle taloudesta

 • Hoitaa rahaliikenteen

 • Huolehtii jaoksen kirjanpidon ja taseet tilikauden päätteeksi

Nuorisovastaava

 • Huolehtii nuorten ryhmien pelisääntöjen olemassa olosta ja tiedottamisesta

 • Nuorten ja heidän vanhempien yhteyshenkilö seurassa

 • Toimii tukena kurssien valmentajille

Pukuvastaava / välinevastaava (2023 ??)

 • Avustaa seuranjäseniä pukujen ja välineiden hankinnassa

 • Huolehtii ja ylläpitää välinevarastosta

 • Etsii edullisia toimittajia

Viestintävastaava (2023 ??)

 • Seuran sisäinen ja ulkoinen tiedottaminen

 • Osallistuu Facebookin sekä nettisivujen päivitykseen

 • Tulosten julkaisu lehtiin

 • Kurssi-ilmoituksien jakaminen (flyerit)

 • Yhteydet mediaan

Jäsenrekisterivastaava (2023 ??)

 • Ylläpitää jaoston jäsenrekisteriä

Järjestelmävastaava (2023 ??)

 • Järjestelmätuki, Facebook, www-sivut, G Suite, suomisport

Tapahtumakoordinaattori (2023 ??)

 • organisoi tapahtumat

 • varaa tilat

 • lähettää kutsut

Päävalmentaja (2023 ??)

 • Jaoksen kilpailutoiminnan ja valmennustoiminnan organisointi ja kehittäminen

 • Kilpailujen ja leirien organisointi sekä kehittäminen toimintasuunnitelman ja strategian mukaan

 • harjoitusvuorojen järjestäminen ja organisointi

 • Koordinoi Seuran vetäjien/ohjaajien/valmentajien koulutusta

Seuragraduoija (2023 ??)

 • Vähintään 1dan siniseen, vähintään 2dan ruskeaan

 • Graduoi seurassa keltaisesta ruskeaan vyöhön

 • Hoitaa/vastaa judopassit ja delegoi rekisteröinnit

 • Hoitaa, että graduointiluvat ovat voimassa

Kurssigraduoija

 • Vähintään ruskeavyö 1kyu

 • Graduoi seurassa keltaisia vöitä

 • Hoitaa/vastaa judopassit ja delegoi rekisteröinnit

 • Hoitaa, että graduointi luvat ovat voimassa

Valmentaja

 • Toimii ryhmän vetäjänä tai henkilökohtaisena valmentajana.

 • Tekee ryhmänsä harjoittelusuunnitelman yhdessä päävalmentajan kanssa

 • Valmentaa kilpailuissa ja leireillä

 • Osallistuu erilaisiin koulutuksiin itsensä kehittämiseksi

 • Johtaa ryhmässä tai valmennettevansa pelisääntökeskusteluja

 • Vapautettu harjoittelukausimaksuista

Apuvalmentaja

 • Toimii valmentajan apuna ja voi vetää harjoitukset valmentajan estyessä