Syyskokous 2021

Kutsu syyskokoukseen

Budokan ry:n hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet Teeriniemen judosalille 1.10.2021 klo 16:45 kevätkokoukseen, jossa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 12 §:n mukaiset asiat:

 1. Avataan kokous

 2. Valitaan kokoukselle
  puheenjohtaja
  sihteeri
  kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  ääntenlaskijat

 3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet (Yli 15-vuotiaat, jaoksen jäsenmaksu maksettu)

 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 5. Päätetään tarvittaessa mitkä liikunta- ja urheilulajit ovat seuran ohjelmassa tulevana toimikautena

 6. Päätetään tarvittaessa seuran jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

 7. Vahvistetaan liittymis-, jäsen- ja kannattajajäsenmaksujen suuruus

 8. Vahvistetaan toimintasuunnitelma ja talousarvio

 9. Valitaan johtokunnan jäsenet erovuoroisten tilalle

 10. Valitaan johtokunnan puheenjohtaja joka toinen vuosi

 11. Valitaan yksi tilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatilintarkastaja tai varatoiminnantarkastaja

 12. Päätetään tarvittaessa seuran edustajista niihin järjestöihin ja yhteisöihin, joissa seura on jäsenenä

 13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

 14. Päätetään kokous