Syyskokous 2020

Kutsu syyskokoukseen

Budokan ry:n hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet Teeriniemen judosalille 26.11.2020 klo 18:00 syyskokoukseen, jossa päätetään yhdistyksen sääntöjen muutoksista, sekä käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6 §:n mukaiset asiat:

 1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri sekä kaksi pöytäkirjantarkastajaa

 2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 3. Päätetään hallituksen jäsenten palkkioista

 4. Toimitetaan yhdistyksen hallituksen jäsenten vaali erovuoroisten tilalle sekä varajäsenten vaali

 5. Päätetään tilintarkastajien palkkioista

 6. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

 7. Vahvistetaan seuraavan vuoden toimintasuunnitelma

 8. Päätetään yhdistyksen talousarviosta

 9. Määrätään yhdistyksen varsinaisten sekä kannattajajäsenten liittymis- ja jäsenmaksun suuruus

 10. Valitaan yhdistyksenedustajat niiden yhteisöjen kokouksiin, joiden jäsenenä yhdistys on

 11. Käsitellään muut hallituksen esittämät asiat


Alla kaikkien jaosten toimintasuunnitelmat sekä talousarviot kaudelle 2021. Näiden alla on seuran alkuperäiset säännöt sekä päivitetyt säännöt, joiden käyttöönotosta päätetään kokouksessa.

aikido.pdf
escrima.pdf
judo.pdf
Budokan säännöt 6.11.1972.pdf
Ehdotetut säännöt 11.10.2020.pdf