Kevätkokous 2021

Kutsu kevätkokoukseen

Budokan ry:n hallitus kutsuu yhdistyksen jäsenet Teeriniemen judosalille 31.5.2021 klo 18:45 kevätkokoukseen, jossa päätetään seuran pankkitilien ja -korttien käyttöoikeuksista sekä käsitellään yhdistyksen sääntöjen 12 §:n mukaiset asiat:

 1. Avataan kokous

 2. Valitaan kokoukselle
  puheenjohtaja
  sihteeri
  kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
  ääntenlaskijat

 3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

 4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

 5. Esitetään johtokunnan laatima vuosikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto tai toiminnantarkastajan antama toiminnantarkastuskertomus

 6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle ja muille vastuuvelvollisille

 7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

  1. Pankkitilien ja -korttien käyttöoikeudet vastuuhenkilöille

 8. Päätetään kokous